Følgende ledelsesperson kan kontaktes i tilfælde af utilsigtede hændelser ugerne 26 - 32:

SFO-Leder Lars Hansen 2920 4525

KSK

SFO