OBS

HOVEDINDGANGEN LUKKET
Hovedindgangen har været og er fortsat lukket.
I torsdag fik Henrik(pedel) at vide at indgangen skulle graves op, således den nye tandlæge bygning kunne kobles på det nuværende rørsystem og at det kun skulle tage et enkelt døgn. Det viste sig på igen måde at holde stik.
Hovedindgangen er derfor fortsat lukket og det er den efter alt sandsynlighed frem til onsdag i denne uge.
Der er lavet indgang for enden af Vestfløjen(der kommer en måtte)
Cykler henvises til skolegården og indgangen ved tandlægen og Østfløjen.
Vi beklager.

/Lars Hansen

KSK

SFO