Vores skole

Hvad vil vi?
Vi er stolte af en stabil høj undervisningseffekt og en høj procentdel af unge, der fortsætter i en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. De store børn fra og med 5. klasse er skolevenner, venskabsklasse, legepatrulje, skolepatrulje mv. for de små – og alle trives ved det.
Se elevernes skoleblad M4U og Møllenyt for at få et godt indtryk af, hvad børn og voksne er optagede af netop nu.
 
Vores pædagogiske praksis som afspejles i vores værdigrundlag og målsætningen for arbejdspladsen som beskriver arbejdsfællesskabet omkring det, hænger uløseligt sammen.
 
Skolens lokale værdigrundlag giver et billede af, hvad vi ser som målet for vores arbejde.
 • Vi ønsker at være med til at give børnene de bedste betingelser for et godt liv.
 • Vi ønsker at skabe den bedste skole for net-op vores elever i al deres forskellighed.
 • Vi ser mangfoldighed som en styrke.
 • Gensidig respekt og samarbejde er grundlaget for vores hverdag.
 • Vi har fokus på trivsel og faglighed - omsorg og udfordring.
 • Skolens ansatte og forældrene samarbejder om at sætte rammerne for et trygt og lærerigt skoleliv.
 • Vi er en skole i udvikling.
Juni 2004
 
Målsætning for arbejdspladsen
 • På Møllevangskolen arbejder vi professionelt for og med fællesskabet.
 • Vores fælles opgave er at arbejde for at op-fylde skolens værdigrundlag.
 • Møllevangskolen skal være en attraktiv og udviklende arbejdsplads at være på.
 • Vi respekterer hinandens livsværdier, meninger og erfaringer som forudsætning for en meningsfyldt og ligeværdig dialog.
 • Det er et fælles ansvar at udvikle Møllevangskolen.
 • Vi ønsker, at Møllevangskolen skal være en arbejdsplads præget af arbejdsglæde, åben-hed, hjælpsomhed og ansvarlighed.
 • Vi har et højt informationsniveau som udgangspunkt for demokratiske beslutningsprocesser.
 • Skolens fysiske rammer skal medvirke til et positivt og inspirerende arbejds- og væremiljø.
 
Omgangstonen på skolen
De voksnes tilgang til børnene, gæster og ikke mindst hinanden er afgørende for stemningen på skolen.
 
Vores hverdag med børnene er præget af fordragelighed – men selvfølgelig er der konflikter og noget der ikke lykkes, men vi handler i givet fald på det.
 
Venlig, tydelig og vedholdende guidning af børnene er vores allervigtigste pædagogiske værktøj i hverdagen.
 

Skolens regler er enkle:

Vær gode ved hinanden

Pas på skolen

(Skaf) hjælp hvis nogen har brug for det

Sig fra hvis nogen gør noget dumt.

Der er aftalt få vigtige regler i de forskellige dele af skolen. Se opslag på gangen
De enkelte klasser har desuden lavet aftaler om klassens samvær. Se opslag i klassen
 
Se vores elevtal, karaktergennemsnit, beskrivelse af fysiske rammer og udeområder her Brugerinfo.