Wize-floor    Vidensbrønden
 

 
Baggrund
Ved genopbygningen og renoveringen af Møllevangskolen i 2015 stod  Århus Kommune med en enestående ulighed for at skabe en skole med nyskabende implementering af IT. Ved at udnytte kendte teknologier i en ny og interaktiv bygningsmæssig sammenhæng kunne der skabes et læringsmiljø med pædagogiske, sociale og udviklingsmæssige muligheder, der på verdensplan var usete.
Møllevangskolens fysiske nærhed til IT-byen Katrinebjerg var endvidere en oplagt mulighed for at skabe et nyt aktivt udviklings- og forskningsmiljø, hvor byens skolevæsen samt universitets- og erhvervsforskning sammenkobledes. Etableringen af nye IT-understøttede læringsomgivelser kunne skabe grobund for nye ITpædagogiske tanker og eksperimenter, der på sigt kan være et konkurrenceparameter for nye såvel som etablerede virksomheder i byen.
 
Møllevangskolen var oplagt som demonstrationsprojekt, fordi skolen allerede da daværende tidspunkt deltog aktivt i projektet ISIS (iSkole – Interaktive Skolerum), der har til formål at udvikle softwareinfrastruktur, brugergrænseflader og rumlige koncepter for nye interaktive skolerum. ISIS er et forskningsprojekt, der finder sted i regi af Center for Interactive Spaces (www.interactivespaces.dk) under ISIS Katrinebjerg (www.isis.alexandra.dk), som er et kompetencecenter under den jysk-fynske IT-satsning. ISIS blev finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Århus Amt, Århus Kommune, Aarhus Universitet, Arkitektskolen Århus samt de deltagende virksomheder. Den interaktive vidensbrønd blev  begunstiget med ressourcer fra det allerede etablerede projekt.
Se pjecer og artikler fra opstarten af projektet (åbner i nyt vindue)
 
 
Nu
Nu bruger voksne og børn i alle aldre Wize-floor som er 2. generation af konceptet vidensbrønd. Wize floor er placeret på biblioteket.
 Wizefloor består af et 12 kvadratmeter stort gulv samt en loftophængt projektor.  Ved at bruge fødder og hænder som mus ”klikker” børnene  på gulvet og løser på den måde forskellige opgaver. Børnene kan således bruge hele kroppen, mens de løser matematiske opgaver, lærer sprog, geografi eller biologi. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke undervisningsprogrammer, der kan udvikles til det interaktive gulv. Børnene kan selv være med til at lave spil til hinanden.
 
Forskning har fastslået, at fysisk aktivitet fremmer læring, og dermed har Wizefloor  både en social og en pædagogisk funktion, da det kombinerer leg, bevægelse og undervisning.