Brugerinfo
Elevtal
Her går ca. 475 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Vi skelner mellem distriktsskolen med to – tre spor og specialklasserækken (D og K-klasserne for børn med hørehandicap og/eller kommunikationsvanskeligheder og F-klasserne for børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder).
 

I Møllevangskolens SFO går ca. 250 børn.

Elev antal i de enkelte klasser

Bemærk. Møllevangskolen har indtil april 2017 fået dispensation fra at optage elever med frit skolevalg på 7. årgang. Tilflyttende elever optages.


Skoledistrikt
Se liste over skoledistriktet her
Bygningerne
 
Møllevangskolen er bygget i 1951, men gennemgribende renoveret, udbygget og en fløj genopført i forbindelse med en større brand i 2003.
 
Møllevangskolens bygninger er kategoriseret i den absolutte top af kommunens skoler. Skolens bygninger er nybyggede/ny-renoverede fra 2005.
Alle klasselokaler og faglokaler har Smartboards/interaktive tavler. Skolen har verdens eneste vidensbrønd (en interaktiv bevægelsesstyret gulvcomputer) som giver enestående mulighed for en anderledes tilrettelagt undervisning.
Vi har en høj kvotient af antal computere/barn.
 
Skolen er opdelt i:
  • Østfløjen, hvor 0. - 2. årgang holder til i undervisning og fritid/SFO
  • Vestfløjen, hvor 3. - 6. årgang holder til i undervisning og fritid/SFO (fra august 2013)
  • Hovedfløjen hvor 7. - 9. årgang holder til.
    Her er også skolens kontorer, det fælles personalerum, kantine, tandlæge og sundhedsplejersken/børn- og ungelægens lokaler, uu-vejleder  m.v.

Udearealer
 

Skolens udearealer er nemme at inddrage i undervisningen. Der er direkte udgang fra alle klasse og fag-lokaler i stueetagen. Udearealet danner samtidig gode rammer for såvel børneinitieret leg som mere voksenstyrede aktiviteter. Skolen og SFO har investeret i en stor multibane til gavn for skolens elever og fritidsbrugere.

 

 

 

 

 


Organisatorisk placering

 

Vi hører som folkeskole under Aarhus Kommunes Børn & Unge-Magistrat, som rummer tilbuddene for børn fra 0 - 18 år, dvs. dagtilbud, skoler og fritidstilbud, samt rådgivning og sundhed.
 
Vi er samtidig en del af område Viborgvej (område 4), som udgøres af dagtilbud, skoler og fritidstilbud m.v., der geografisk ligger langs Viborgvej og som inkluderer Sabro-Korsvej, Tilst, Skjoldhøj, Ellekær, Hasle og Møllevangskolens skoledistrikter samt Center 10, Aarhus Highschool, der er et samlet tilbud for 10. årgang.
 
Aarhus kommunes hjemmeside kan du læse meget mere om B&U’s politik og tilbud.
 
Område 4’s fælles udviklingspolitik OUP giver et godt overblik over, hvad der arbejdes med i området.