Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøcertificering
Møllevangskolen er blevet en arbejdsmiljøcertificeret arbejdsplads og har dermed fået en grøn krone-smiley.  Det viser, at vi er en virksomhed, der yder en særlig stor indsats for arbejdsmiljøet, og at virksomheden har opnået en anerkendt arbejdsmiljøcertificering.
 
For os betyder det, at vi har en aktiv, engageret arbejdsmiljøorganisation.
 
 • At vi har styr på regler, retningslinjer, procedurer.
 • At vi har en stor del af vores praksis nedfældet på skrift, således at den er nemt tilgængelig og kendt af alle.
 • At vi har styr på sikkerhedsreglerne for vores lokaler.
 • At vi har en plan for arbejdsmiljøarbejdet og aftalte opgaver/mål, vi skal arbejde med hvert år.
 • At vores APV og APU er opdateret og løbende bliver justeret.
 • ….og meget, meget mere
 
Skolen har tre arbejdsmiljøgrupper:
 • SFO: SFO-leder og arbejdsmiljø- og sundhedsrepræsentanten for SFO på hhv. vestfløjen og Østfløjen.
 • Lærerne: Skoleleder og arbejdsmiljø- og sundhedsrepræsentanten for lærer­ne og børnehaveklasselederne.
 • TAP: Administrativ leder og arbejdsmiljø- og sundhedsrepræsentanten for det Teknisk Administrative Personale (kontor, teknisk service, kantine).
 
Disse tre grupper har valgt en fælles arbejds-miljørepræsentant til at repræsentere arbejdsmiljøarbejdet i MED-udvalget.
 
Den administrative leder er leder af arbejds-miljøarbejdet på skolen.
 
Har du sikkerheds- og sundhedsproblemer, kontakter du din arbejdsmiljørepræsentant.
 
Kantinen har deres egen krone-smiley og bliver løbende tjekket af levnedsmiddelkontrollen. Vi har fået særlig stor ros for vores hygiejne og renholdelse af kantinen og dermed et lidt lempeligere egenkontrolsæt.
Mål for arbejdsmiljøarbejdet
Disse emner ser vi som vores væsentligste arbejdsmiljøforhold:
 • Samarbejdsstruktur mellem alle personalegrupper
 • Handlemuligheder ift. sårbare børn
 • TAP gruppens nye arbejdsfordeling
 • Implementering af folkeskolereform/ny arbejdstidsaftale
 
Disse forhold har vi som indsatsområde i skoleåret 13-14 i arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget samt hele personalegruppen og ledelsen.
Medindflydelse og medbestemmelse
MED-udvalget skal planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet og medarbejderindflydelsen på skolen. MED-udvalg skal styrke, kvalificere og effektivisere medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse.
 
Medindflydelse og medbestemmelse udøves indenfor det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til økonomi, arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
Medindflydelse og medbestemmelse indebærer:
 • Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
 • Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 
 
Vi har MED-møde hver den første torsdag i måneden. Mødet i 1. kvartal har udelukkende eller hovedsageligt arbejdsmiljøarbejdet på dagsordenen. Vi har vedtaget at afholde ca. 2 årlige tema-møder hvor vi kommer mere i dybden med udvalgte emner
Arbejdsmiljørepræsentant
Alle har en arbejdsmiljørepræsentant.
 
Du er også din egen arbejdsmiljørepræsentant, og det betyder, at du skal tænke dig om og opføre dig sikkerhedsmæssigt og arbejdsmæssigt ansvarligt.
 
Vi bidrager alle til at have en god arbejdsplads, både hvad angår trivslen og det fysiske arbejds-miljø.
 
Du kan ALTID henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant (AmR) med arbejdsmiljømæssige problematikker.