Sprogundervisning i modersmål

Modersmålsundervisning på Møllevangskolen

Modersmålsundervisning er et tilbud om GRATIS undervisning til elever i den undervisningspligtige alder (0.-9. klasse):

Ét af følgende krav skal være opfyldt:

  • - En af elevens forældre er bosat i Danmark og er statsborger i et EU eller EØS-land
  • - Færøsk eller grønlandsk er talesprog i hjemmet.
 

.

Om undervisningen
Formålet med modersmålsundervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Undervisningen foregår på modersmålet og lærerne underviser i læsning og skrivning. Ved at lære eget modersmål, bliver børnene bedre til at læse og skrive på dansk. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed.