Skolebestyrelsen ved Møllevangskolen 

Praktiske oplysninger:

Skolebestyrelsen mødes en gang om måneden. Suppleanterne har en stående invitation til at deltage i bestyrelsens møder og modtager dagsorden og referat fra møderne.

Referat fra møderne lægges på skolens hjemmeside efter godkendelse af bestyrelsen. Læs her

Forretningsorden for skolebestyrelsen er under revidering. Seneste udkast vedlægges her

Skolebestyrelsens medlemmer  kan kontaktes via forældreintra eller via skolens kontor

[email protected]  8713 6060.

2 gange om året deltager forældrerådet fra SFO i skolebestyrelsens møde.

 


Ordensregler, principper mv. for Møllevangskolen:

Ordensregler    læs her

Børns erstatningsansvar  læs her

Trafik politik 2013  læs her

Princip for skole –hjem samarbejdet 2013  læs her

Princip for lejrskoler 2012  læs her

Princip for klassedannelse 2019 læs her

Princip for klassesammenlægning 2019  læs her

Princip for holddannelse 2019 læs her

Princip for sponsorering 2003 læs her

Princip for uddeling og ophængning 2003  læs her