Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation, KSK, er en del af Århus kommunes tilbud for børn 0 – 18 år med sproglige og kommunikative vanskeligheder. Kompetencecentret samler meget specialiserede ydelser, herunder sproggrupper, kurser for børn i dagtilbud og skoler og rådgivning til forældre og pædagogisk personale omkring børnene.
 
 KSK varetager således den opgave i forhold til småbørn med ovennævnte opgaver som Århus kommune tidligere har tilkøbt i regionen (Institut for handicap og kommunikation IKH)
 
KSK er også hjemsted for PPR’s sprog- og stammegrupper, som nu er samlet under KSK.
 
Kommunikationsklasserne, der er specialklasser for skolebørn med sproglige og kommunikative vanskeligheder fx pga. høretab, er også en del af Kompetencecenter for sprog og kommunikation. Udover kommunikationsklasserne består KSK også af Sprogbad, som er et tilbud til skolebørn med sproglige og kommunikative vanskeligheder.
 
Sproghuset på Spættevej 2-4 er base for Kompetencecentret. Specialklasserne har til huse på Møllevangskolen og skoleleder på Møllevangskolen, Majbritt Jensen er overordnet leder af Kompetencecentret.
 
Kompetencecenterets mål er - ud over at tilbyde ydelser til børn med særlige vanskeligheder - også at udbrede viden blandt andet i form af kurser om, hvordan forældre, dagtilbud, skoler og fritidstilbud i øvrigt bedst hjælper børn med vanskeligheder inden for sprog og kommunikation.
 
De børn der har behov for og kan drage nytte af et tilbud, der ligger ud over distriktsindsatsen, skal indstilles til PPR, Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, som varetager den endelige visitation.