Fællesskab
Lejrskoler
Møllevangskolen prioriterer at sende eleverne på lejrskole 2 gange i deres skoletid.
Lejrskolerne er en del af undervisningen og det er derfor vigtigt, at alle børn deltager.
 
Lejrskolerne afholdes i
  • 5. klasse i tre dage med to overnatninger i Skagen
  • 8. klasse i fire dage med tre overnatninger i Berlin
  • Specialklaserne er på en fælles lejrskole ca. hvert 3. År. Sidste gang gik turen til København.
 
Skolen dækker udgifter til transport, ophold, undervisningsmaterialer, entrebilletter m.v. Der opkræves et mindre beløb til dækning af udgifter til kosten (max 75 kr. om dagen).
Legepatrulje
Legepatruljen hjælper med at finde på lege og lave gode frikvarterer for de små.
Legepatruljen består af elever fra 7. Årg. og har til opgave at igangsætte lege for de mindre børn i 10-pausen. De store elever henter eleverne fra de mindre klasser, som gerne vil være med – de små bestemmer selv, om  de deltager eller ej.
Eleverne i legepatruljen er uddannede instruktører.
Skolevenner
Konceptet bygger på Peer Educations metoden, hvor elever hjælper elever med konflikthåndtering, kommunikation og udvikling af sociale færdigheder. Større elever tager ansvar for mindre elever.
 
Vi arbejder med 2 målgrupper. De yngre elever fra 0. årgang og de store fra 5. årgang. Målet er udover opbygning af tryghed og relationer, at de små, med hjælp fra de store elever, lærer at håndtere egne konflikter hensigtsmæssigt. For de store elevers vedkommende er formålet, at de bliver bevidste om vigtigheden af at kunne kommunikere på en åben og ordentlig måde, samt at de udvikler deres sociale kompetencer.
 
Eleverne får øvet deres evne til at lytte, forhandle, organisere, kommunikere, vise forståelse og empati. Samtidig lærer de tage ansvar.  Alt dette er med til at styrke deres selvtillid. Når der er interaktioner mellem børn, sker der kontinuerlig social læring. Vi hjælper de ældre elever med at vise de yngre gode eksempler.
Elevråd
 
Elevrådet består af to elever fra hver klasse fra 5. kl. og op. Elevrådets kontaktperson er pæd. leder Helle Klejs.
Elevrådet mødes ca. en gang om måneden.
Elevrådet er medlem af DSE og har i år gennemgået kurset ”Aktivt Elevråd”.
 
 
 
 
 
 

Traditioner
Fælles alternative dage forløber for T1 og T2 fra kl. 8.15 - 11.50
 
SANKT HANS AFTEN den 23. juni 2018:
 
 
VM Fodbold den 26. juni 2018:
 
 
Første skoledag efter sommerferien
Fællesarrangement i Festsalen for børnehaveklasserne (-s forældre.)
 
Motionsdag for eleverne
Sidste dag før efterårsferien arrangeres et motionsløb.
 
Høstfest trin 1
Festen afholdes typisk sidste fredag i september.
 
Juleklippedag
Finder sted sidste torsdag inden 1. dec.
 
Juleafslutning for elever
Sidste dag før juleferien arrangeres afslutning i klasserne med et kort fælles arrangement for alle i festsalen.
 
Fastelavn
Mandag efter fastelavnssøndag afholdes der tøndeslagning på trin 1.
 
Alternativer uger
uge 41 for hele skolen hvor emnet er krop, kost og motion
uge 12 for hele skolen, men hvor emnet planlægges på de enkelte årgange.
Uge 18 for trin 1, hvor emnet planlægges i den enkelte klasse.
I de alternative uger er mødetiden for T1 8.15-13.00 og om fredagen kl. 11.50
For T2 er mødetiden 8.15-14.00 og om fredagen slutter de også kl. 11.50.
 
Projektuge 7., 8. og 9. årgang
Projektugerne afholdes i uge 14 for 7. årg., i uge 9 for 8. årg. og i uge 50 for 9. årg.
 
Flytte klasselokale til nyt skoleår
I den sidste uge af skoleåret flytter de enkelte klasser lokale så de er klar til det nye skoleår
 
Idrætsdag
Torsdag før sommerferien arrangeres aktivitetsdag for alle elever.
 
Oprydningsuger
Uge 40 og uge 6. Her har vi de årlige oprydningsuger, som gælder hele skolen og SFO. Her rydder vi sammen op i alle områder, hvor der er elever (klasselokaler, gange, torve, faglokaler, bibliotek mv.).